Organise to Learn | 010 258 77 22 | info@o2l.nl

O2L
Edventure
Laatste nieuws & tweets:

Webwinkel

Scans

O2L streeft ernaar om scholen met minimale ondersteuning maximaal rendement te laten behalen. In dit kader ontwierpen we eerder al de scan voor het jaarverslag welke gebruikt is voor de prijs voor het beste jaarverslag in het PO, VO en MBO (in samenwerking met de PO-, VO- en MBO Raad).

Deze scans bieden laagdrempelig inzicht in sterke en verbeterpunten, waarbij concreet advies voor verbetering wordt gegeven.

Wilt u een van deze scans laten uitvoeren door een adviseur van O2L? Voor €495,- (excl. btw) kunt u de jaarverslag- of websitescan uit laten voeren en voor €1295 (excl. btw) beoordelen we uw ICT beleidsplan! Wij leveren u een volledig rapport van de uitkomsten en een advies.

Wij kunnen de volgende scans voor u uitvoeren;


Jaarverslagscan

Het jaarverslag is een belangrijk instrument om verantwoording af te leggen richting belanghebbenden. O2L heeft een jaarverslagscan ontwikkeld die de inhoud, structuur en leesbaarheid van het jaarverslag beoordeeld. Klik hier om een rapport met de beoordeling van uw jaarverslag aan te vragen. Vergeet niet om het jaarverslag bij te voegen!


Websitescan

Nieuwe media zijn in de opkomst en leerlingen gebruiken deze nieuwe media steeds meer om hun schoolkeuze op te bepalen. Daarnaast is er een eind gekomen aan 100 jaar groei en wordt de strijd om de leerling in de toekomst feller gestreden. Een goede website is dus een must voor scholen. O2L ontwikkelde een websitescan waar wordt gekeken naar aantrekkelijkheid, vindbaarheid en informatiebehoefte van de verschillende stakeholders.

Bent u benieuwd naar de beoordeling van uw website? Vraag hier een websitescan aan bij een van onze adviseurs!


ICT beleidsplanscan

ICT neemt een steeds grotere rol in binnen het onderwijs. Het belang van een planmatige inzet van ICT middelen wordt daarmee steeds groter. Daarom heeft O2L in samenwerking met CastelloServe een scan ontwikkeld voor de ICT beleidsplannen.

Deze scan biedt laagdrempelig inzicht in de sterke punten van het ICT beleid en de punten die nog onderbelicht zijn. Aan de hand van de uitslag van de scan kan desgewenst ondersteund worden bij het verbetertraject.

Wilt u dat een adviseur van O2L uw ICT beleidsplan beoordeelt en adviseert over eventuele vervolgstappen? Klik hier voor de aanvraag en vergeet niet uw ICT beleidsplan mee te sturen!